OKM: Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Avustusta voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Hakuaika alkaa 27.9.2016 ja päättyy 1.11.2016 klo 16.15.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää ja ylläpitää ulkosuomalaisten yhteyksiä
– suomalaiseen kulttuuriin ja kieliin
– Suomen tunnettavuutta kohdemaassa
– kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
– kansalaisten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
– toimialan kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista
– kansainvälistä kilpailukykyä ja osaamista

Tarkat hakuohjeet OKM:n sivustolla.