Apurahat: Suomen kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin

Suomen Kulttuurirahasto lisää merkittävästi rahoitusta Taidetta hoitolaitoksiin -tukimuodolle. Lokakuussa on jaossa 360 000 euroa ja tammikuun haussa maakuntarahastoilta yhteensä 340 000 euroa.

Taidetta hoitolaitoksiin -apurahojen tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Taiteellinen työskentely tai hanke voi toteutua laajojen tukipalveluiden piirissä olevien ihmisten luona niissä ympäristöissä joissa he asuvat, mutta josta on vaikea päästä taiteen äärelle: palvelukeskuksissa, hoito- ja hoivalaitoksissa, päiväkeskuksissa ja ikäihmisten kodeissa, sairaaloissa, vankiloissa, vastaanottokeskuksissa sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköissä.

Apurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:

  • Sisältö on taiteellisesti korkeatasoinen
  • Suunnitelmassa huomioidaan toteuttamispaikan erityisluonne ja kunnioitetaan kohderyhmän erityistarpeita
  • taiteen yleisöt tai osallistujat kohdataan tasa-arvoisesti

On myös toivottavaa, että työ lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa ja pyrkii tuottamaan pysyviä vaikutuksia.

Tukea haetaan Suomen Kulttuurirahaston verkkolomakkeella, joka on avoinna 1.-31.10.2018.

Hakuohjeisiin

www.skr.fi