Apurahat: Hae Taiteen edistämiskeskuksen apurahaa ja avustusta ajoissa – asioi verkossa!

Taikelta voi nyt hakea kohdeapurahaa, apurahaa monikulttuurisuuden edistämiseen ja liikkuvuusapurahaa. Apurahojen hakuaika päättyy tiistaina 15. marraskuuta klo 16. Yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustusten hakuaika päättyy aiemmin, keskiviikkona 2. marraskuuta klo 16.

Yhteisöt voivat nyt ensimmäistä kertaa hakea avustusta verkossa Taiken asiointipalvelussa. Aiemmin pelkästään apurahan hakijan oli mahdollista asioida verkossa. Yhteisöhakija tarvitsee tunnistautumiseen Katso-tunnisteen.

Toiminta- ja erityisavustusten lisäksi yhteisöt voivat nyt hakea avustusta residenssitoimintaan, tanssin aluekeskustoimintaan, monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan sekä taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Kaikkien yhteisöavustusten hakuaika päättyy 2.11.

Apurahan ja avustuksen hakijan on hyvä olla ajoissa liikkeellä, ja aloittaa hakemuksen teko hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Verkkopalvelussa voi tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja palata muokkaamaan sitä hakuaikana. Verkkopalvelu sulkeutuu hakuajan päättymispäivänä klo 16.00.

Vaadittavien tietojen täyttämiseen ja liitteiden tallentamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, ja hakemus on hyvä lähettää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakijan kannattaa välttää viimeisen hakupäivän ruuhkaa. Vain määräajassa saapuneet hakemukset voidaan ottaa huomioon. Viime vuonna Taike sai yli 5 000 hakemusta.

Hakuilmoitukset ja ohjeet verkkoasiointiin löytyvät Taiken nettisivuilta kohdasta Apurahat ja avustukset.

Taike suosittelee ensisijaisesti verkkoasiointia, mutta ottaa edelleen vastaan myös paperihakemuksia. Niidenkin on oltava perillä Taiken toimipisteissä tai Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteissä hakuajan päättyessä kello 16.00. Apurahojen ja avustusten jaossa ei oteta huomioon myöhässä saapuneita hakemuksia.

Taiken asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 10-14, p. 0295 330 700.

Lisätietoja: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, p. 0295 330 720,

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Lähde: Taiteen edistämiskeskus (Taike) 11.10.2016 klo 11:03