OKM: Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustusten haku

Avustushaku korvaa aiemmat erilliset haut taiteen- ja kulttuurin eri alojen valtakunnallisista järjestöistä, taide- ja kulttuuripalveluja tuottavista yhteisöistä ja säätiöistä sekä taiteen tiedotuskeskuksista.

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voidaan myöntää
• taiteen ja kulttuurin alan järjestöille
• taide- ja kulttuuripalveluja tuottaville yhteisöille tai säätiöille
• kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä kulttuurikasvatusta edistäville yhteisöille tai säätiöille.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää
• taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa
• toimialan kehittymistä ja osaamista
• toimialan kansainvälistymistä.

Hakija voi toteuttaa tavoitteita mm. tiedotuksella, tilastoinnilla, neuvonnalla, koulutuksella, julkaisutoiminnalla, tapahtumien järjestämisellä, yleisötyöllä sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Hakuaika: 31.8. – 18.10.2016 klo 16.15

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet