OKM: Asiantuntijatyöryhmä valmistelemaan valtionosuusjärjestelmän uudistamista

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää 31.10.2017 asti. Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto. Vapaan kentän toimijoita työryhmässä edustaa mm. sirkustaiteilija Petri Tuominen.

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria. Sirkustaide hyväksyttiin mukaan valtionosuusjärjestelmän piiriin vuonna 2014. Teatteri- ja orkesterilain mukaista rahoitusta ei vielä kuitenkaan ole myönnetty sirkusalan toimijoille.

Lue koko uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla
(OKM 31.8.2016)

Lue lisää kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittämisestä ja siihen liittyvistä ministeriön järjestämistä infotilaisuuksista, tapahtumista ja niiden aineistoista ministeriön sivuilta.