Apurahat: Koneen Säätiö

Koneen Säätiö myöntää apurahoja  tieteeseen ja taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Apurahahaun yhteydessä järjestetään myös Lähinaapurit -teemahaku.

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Apurahahaussa painotetaan uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä ja marginaalejakin hankkeita.

Apurahahakua on uudistettu. Muun muassa monivuotiset hankkeet hakevat nyt rahoitusta koko hankkeen ajalle, ei vain vuodeksi kerrallaan, ja hankkeiden valmisteluun ja pilotointiin on haettavissa ponnistusrahaa.

Apurahaa voi hakea:
• tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
• tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
• tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
• muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta.

Hakuaika: 1.9.–30.9.2016 klo 16

Lisätietoja: www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/