Sirkustilastot 2015 julkaistu

Sirkuksen tilastot vuodelta 2015 julkaistiin kesäkuussa tiedotuskeskuksen verkkosivuilla, ja nyt ne ovat ilmestyneet myös Tinfon Teatteritilastot 2015 -kirjassa. Sirkuksen puolelta tilastoissa on ensimmäistä kertaa mukana myös vuonna 2015 valtion toiminta-avustusta saaneiden sirkustoimijoiden taloustiedot. Taloustietoja täsmennettiin elokuussa muutamien toimijoiden osalta, ja päivitetty tilasto löytyy verkkosivuiltamme. Sivuille on lisätty myös tilasto sirkuskentän ulkopuolisten toimijoiden järjestämistä ulkomaisista sirkusvierailuista Suomessa.

Vuoden 2015 tilastojen valossa suomalaiset sirkusryhmät ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestivät Suomessa ja ulkomailla yhteensä 1 027 esitystä, jotka keräsivät kaiken kaikkiaan 178 042 katsojaa. Kansainvälisen toiminnan osuus kasvoi voimakkaasti: vuonna 2015 sirkusryhmien esitystoiminnasta hieman yli puolet, 53 prosenttia, tapahtui Suomen rajojen ulkopuolella ja yleisömäärästä 69 prosenttia oli ulkomailla.

Suurkiitos kaikille tilastokyselyyn vastanneille sirkustoimijoille! Vuodelta 2015 keräsimme esitysten lisäksi tietoja myös sirkustoimijoiden tekemästä yleisötyöstä ja sosiaalisen sirkuksen toiminnasta. Esitystilastossa mukana olevista 26 sirkustoimijasta yleisötyölukunsa kanssamme jakoi 11 toimijaa, jotka järjestivät yhteensä noin 90 tilaisuutta lähes 5 000 osallistujalle. Yleisötyön tilastoinnin kattavuus ei ole riittävä eritellyn tilaston julkaisemiseksi. Oletettavaa on, että yleisötyön todellinen määrä on näitä lukuja suurempi. Julkaisua ajatellen myöskään sosiaalisen sirkuksen toiminnasta saatujen tietojen kattavuus ei ole riittävä.

Yleisötyön ja sosiaalisen sirkuksen toiminnan tietojen kerääminen antoi meille tiedotuskeskuksessa runsaasti eväitä tilastointitavan kehittämiseen. Kannustamme yhä useampia ryhmiä ja sirkuskentän toimijoita keräämään lukuja omasta toiminnastaan mahdollisimman monipuolisesti. Muun kuin esitystoiminnan tiedot kiinnostavat rahoittajia yhä enenevässä määrin. Tietoja kannattaa siis koota sirkustilastojen ohella myös ryhmän omaa toimintakertomusta varten. Tilastoinnin kehitystyö jatkuu, ja tavoitteenamme on, että tilastot voisivat jatkossa palvella sekä kenttää, rahoittajia että tiedotusvälineitä entistä paremmin.