Apurahat: Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston apurahojen hakuaika on nyt elokuu! Rahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä hankkeita sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, kulttuuria, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuustyötä. Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Huom hakuaika on muuttunut!

Apurahat vuodelle 2017 on haettavissa 1.8.-31.8.2016 välisenä aikana.

http://www.sivistysrahasto.fi/

http://www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet-ja-hakusovellus