Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2021 haettavana 1.−31.10.2020

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin.

Haun aikataulu

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa. Apurahapäätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä.

Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan helmikuussa tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan helmikuun alussa toteutuviin kuluihin.

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.

Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty yleisissä hakuohjeissa.

Lokakuun haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Miljoonan euron lisärahoitus -apurahat.

Eminentia

Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain hakemusten perusteella yhden tai useamman Eminentia-apurahan varttuneelle tieteenharjoittajalle tai taiteilijalle. Apurahan suuruus on 25 000 euroa. Lue lisää.

Taidetta hoitolaitoksiin

Taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea Taidetta hoitolaitoksiin -apurahaa työskentelyyn tai hankkeisiin. Sen tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Lue lisää.

Miljoonan euron lisärahoitus taidealojen yhteisöille

Kulttuurirahasto myöntää Lokakuun haussa noin miljoonan euron lisärahoituksen taiteen yhteisöille toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa. Lue lisää.

https://skr.fi/apurahat