Sydenkoulu – Place of Becomings -kesäkoulu 22.6.-20.7.2020

Sydenkoulu – Place of Becomings järjestää kesällä 2020 neljän viikon mittaisen kokeellisen ja yhteisöllisen Kesäkoulun. Pilottiprojekti on suunnattu kestäviä olemassaolon tapoja sekä omaa toimijuuttaan etsiville täysi-ikäisille, ja se järjestetään Maskussa 22. kesäkuuta – 20. heinäkuuta. Haku osallistujaksi on nyt auki.

https://sydenkoulu.com/apply 

https://www.facebook.com/events/219411412445771/

Taustaa

Talvea ei juuri tullut tänä vuonna ja toisaalla sitä oli liikaakin. Ihmiset tuntuvat etsivän turvaa pienenevien kupliensa sisältä ja aitoja kohtaamisia tapahtuu yhä harvemmin. Toimintatavat maailmassa tuntuvat vierailta ja päätökset järjettömiltä. Naurattaa ja itkettää samanaikaisesti. Kuinka ihmeessä kohdata maapallon elämää lähestyvät uhkatekijät? Onko oikeasti enää mitään tehtävissä?

Elämme ekologisten ja sosiaalisten kriisien aikaa, jossa niihin kietoutuvat globaalit ongelmat muuttavat planeettaamme hälyttävällä tahdilla vaaralliseksi meille ja muille lajeille. Aiemmin suunnitellut tulevaisuudet ovat muuttuneet toisiksi. Sopeutuminen uuteen todellisuuteen vaatii suuria, yhteisöllisiä ponnisteluja. Ekologinen jälleenrakennus on laaja systeeminen, rakenteellinen ja psykologinen muutos, emmekä voi odottaa sitä tapahtuvaksi ulkoisten tahojen toimesta. Olemme alkaneet työskennellä sitä kohti omaehtoisesti ja päättäväisesti.

Mistä on kyse

Kesäkoulu on yhteisöllinen leiri ja kokeellinen retriitti. Kyseessä on pilottihanke, jolla tutkimme aidosti kestävän elämäntavan edellytyksiä niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Tuemme yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja roolinsa toimijoina maailmassa. Yhteisönä tutkimme kuinka kehittää yhteistoimintaa, sekä luoda uudenlaista kimmoisaa ja vakaata kulttuuria perustasta lähtien.

Pyrkimys on joustavan, kriittisen ja toimeen tarttuvan uteliaisuuden kautta löytää keinot pysyvästi kestävään olemassaoloon, niin yksilönä kuin osana globaalia yhteisöä ja ympäristöä. Monialainen työryhmämme on laatinut harkiten leirin rakenteen ja opetussisällöt tukemaan kehitystä kohti itseohjautuvaa ja rakentavaa toimintaa maailman myllerryksessä.

Ohjelma

Kesäkoulu jakautuu neljään viikkoon, joista kunkin aikana syvennytään tutkimaan yhtä laajempaa aihealuetta – yhteisön rakenteita, itseilmaisua, rituaaleja ja oppien soveltamista leirin ulkopuolelle. Jokaisen viikon teemaa lähestytään niiden vaatimalla vakavuudella ja herkkyydellä. Koulussa opetettavat opit perustuvat paitsi työpajoihin, harjoitteisiin ja keskusteluihin, myös vertaisoppimiseen sekä yhteisöelämään leirissä. Kouluun voi osallistua koko ajaksi tai viikoille on mahdollista osallistua myös erikseen. Jokaisella viikolla on tilaa 20 osallistujalle.

Lisätietoa Kesäkoulusta ja sen rakenteesta, sekä kuvaukset työpajoista ohjaajineen päivitetään osoitteeseen https://sydenkoulu.com/summer-school

Käytännön asiat

Kesäkoulu järjestetään 22.6.–20.7.2020 Maskussa maaseudulla, noin 40 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Kouluympäristönä toimii vanhan kartanon pihapiiri rakennuksineen, ja leirin ajan osallistujat majoittuvat teltoissa ja muissa vastaavissa leiriolosuhteissa. Opetus tapahtuu pihan rakennuksissa, ulkona, ja lähiseudun metsissä. Lipun hintaan sisältyy opetuksen ja työpajamateriaalien lisäksi päivittäiset yhteisruokailut, joihin kuuluvat aamiainen, lounas sekä päivällinen. Työpajatyöskentelyä on 4-5 päivänä viikossa ja viikkoihin sisältyy vapaapäivä. Jokaisen viikon maanantai on orientaatiopäivä, jolloin edellisviikon opit jaetaan tuleville osallistujille, ja sunnuntai on varattu oppimisen kertaamiselle sekä opettamisen opettamiselle.  Lisäksi kouluun kuuluu yleiset ja yhteiset talkootyöt ja muu toiminta kestävän yhteisleirin ylläpitämiseksi. Lisätietoja paikasta ja varustautumisesta lähetetään valituille osallistujille infokirjeessä. 

Hakeminen

Hakeminen Kesäkouluun tapahtuu oheisella lomakkeella: https://forms.gle/5mvPKK6xvpWZM9vP9

Liput

Koko neljän viikon leirin lipun hinta osallistujalta on 400 € + varallisuutesi mukainen lahjoitus.
Yhden leiriviikon hinta osallistujaa kohden on 120 € + varallisuutesi mukainen lahjoitus.

Meille on tärkeää pitää Kesäkoulu saavutettavana mahdollisimman monelle varallisuudesta riippumatta, ja vähimmäissummalla pystymme kattamaan koulun järjestämisestä aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi otamme vastaan lipun oston yhteydessä varallisuutesi mukaisen lahjoituksen (20-100 €/viikko), joka tulee käytettäväksi toimintamme jatkamiseksi ja kehittämiseksi sekä ohjaajien palkkioihin.

Mikäli kustannukset ovat ainoa este osallistumisellesi, ota meihin yhteyttä. Meillä on mahdollisuus tarjota muutamalle osallistujalle maksuton osallistujaviikko leirityötä vastaan.

Järjestäjä

Sydenkoulu – Place of Becomings on projekti, joka on syntynyt halusta auttaa yksilöitä ja yhteisöjä sopeutumaan tulevaan ja vielä tuntemattomaan todellisuuteen. Projektin työryhmä koostuu eri alan tekijöistä, joita kaikkia yhdistää halu löytää keinoja toimia aktiivisesti ja omaehtoisesti kohti kestävämpää, yhteisöllisempää ja ympäristöä kunnioittavampaa kulttuurista ilmapiiriä. Tähtäämme pitkäjänteiseen ja kestävään toimintaan, luomaan muutosta tukevasti perustasta käsin, ja olemme lähivuosina perustamassa vaihtoehtoisen oppimisen rakennetta ja paikkaa. Tapaamme työryhmän jäsenten kanssa säännöllisesti ja mukaan toimintaan voi liittyä, esimerkiksi Kesäkoulun jälkeen.

Lisätietoja projektista ja taustalla vaikuttavista tekijöistä voi lukea: www.sydenkoulu.com