Apurahat: Taiken taiteilija-apurahat haettavissa 3.4.2019 mennessä

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Myönnettävien apurahojen määrät ja apurahojen pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Valokuvataiteen alalla on lisäksi jaettavana erityisen ansioituneille taiteilijoille kaksi kappaletta 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös 5-vuotisina. Kyseisen apurahan saajalla on apurahakauden ajan oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle. Tee taiteenalavalinta hakemusta täyttäessäsi. Jos haet taiteilija-apurahaa näyttämötaiteen valo- ja äänisuunnitteluun, valitse taiteenalaksi näyttämötaide. Monitaide tarkoittaa useita eri taiteenaloja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla yhdistävää toimintaa – ei vakiintuneita taidemuotoja kuten musiikkiteatteria.

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

  • jolla on samana vuonna valtion tai muu työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen

  • Apuraha voidaan myöntää 5-, 3-, 1- tai ½-vuotisena seuraavan kalenterivuoden alusta.
  • Valokuvataiteen alalla on lisäksi jaettavana erityisen ansioituneille taiteilijoille kaksi kappaletta 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös 5-vuotisina.
  • Puolivuotinen taiteilija-apurahakausi on mahdollista aloittaa tammikuussa tai heinäkuussa. Apurahakausi alkaa tammikuussa, ellei apurahan saaja ilmoita aloittavansa apurahakauttaan heinäkuussa.
  • Apurahan suuruus on 1 733 euroa /kk.
  • Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.
  • Apuraha maksetaan kuukausittain.

Hakuaika: 01.03.2019 – 03.04.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Lue lisää ja hae apurahaa Taiken sivuilla.