Apurahat: Vision kulttuurituki 2018

Visio jakaa vuonna 2018 yhteensä 2000 € kulttuuritapahtumiin ja -tilaisuuksiin, jossa näkyy vihreä arvomaailma. Vuoden 2018 kulttuurituen jaossa painotetaan erityisesti hankkeita, jotka edistävät vuoropuhelua eri kulttuurien välillä. Tukea myönnetään enintään 800 € yhdelle hakijataholle.

Haku päättyy keskiviikkona 28.2.2018 klo 23.59. Vision hallitus päättä tuen jaosta ja hakeneille ilmoitetaan maaliskuun kolmannella viikolla. Mikäli Visio näkee perusteltuna ja tarpeellisena, voidaan tukea myöntää myös ennen hakuajan päättymistä.

Tukea myönnetään seuraavin perustein:

  • Kulttuuritapahtuma- tai tilaisuus, jossa näkyy vihreä arvomaailma
  • Vuoden 2018 kulttuurituen jaossa painotetaan erityisesti hankkeita, jotka edistävät vuoropuhelua eri kulttuurien välillä
  • Tapahtuma voi olla esimerkiksi näyttely, seminaari, elokuvanäytös, taidepaja tai mikä tahansa muu vihreän kulttuurin edistämiseen liittyvä tilaisuus
  • Tukea myönnetään seuraaviin kulueriin: palkkiot, matkakulut, materiaalit, tilakulut ja tiedotuskulut.

Hakulomake ja muut tiedot löytyvät Vision sivulta.