Apurahat: Taiken liikkuvuusapurahat haettavissa 15.8.2018 mennessä

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Apuraha on tarkoitettu yksityishenkilöille, ei yhteisöille.

Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ulkomaanmatkoihin. Matkan tulee liittyä taiteellisesti tai jonkin taiteenalan kannalta merkittävään hankkeeseen, jonka yhteydessä hakija esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella. Apurahan voi saada myös työskentelykuluihin taiteilijaresidenssissä, jolloin esiintymistä ei edellytetä.

Liikkuvuusapurahalla voidaan kattaa ulkomaanmatkan kustannuksia siltä osin, kun niihin ei ole muuta rahoitusta. Hyväksyttäviä kuluja ovat

matkaliput (edullisinta julkista liikennevälinettä käyttäen)
kohtuulliset majoituskulut
työskentely taiteilijaresidenssissä
muut välittömät matkan järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Hakuaika:  09.03.2018 – 15.08.2018. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
Lue hakuohje  Taiken sivuilta.